ΟΔΗΓΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ (X VAN ΠΩΛΗΤΗΣ) - ΣΕΡΡΕΣ

Job description

 • Είναι υπεύθυνος για τη φόρτωση, τη διανομή και την παράδοση των εμπορευμάτων
 • Εκτελεί το προγραμματισμένο δρομολόγιο επισκέψεων των πελατών χωρίς αποκλίσεις, καθυστερήσεις ή παραλήψεις
 • Προτείνει αλλαγές, αναφορικά με το πρόγραμμα επισκέψεων, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερο time management
 • Σε κάθε παράδοση, ελέγχει μαζί με τον πελάτη, αν τα εμπορεύματα συμφωνούν ποσοτικά με το τιμολόγιο
 • Μεριμνά για τη σωστή καταμέτρηση και απόδοση των εισπράξεων
 • Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση των υπολοίπων των πελατών
 • Συνεργάζεται με τον επιθεωρητή πωλήσεων για τη συνεχή βελτίωση των σχέσεων με το υφιστάμενο πελατολόγιο, καθώς και για την εύρεση νέων σημείων πώλησης
 • Συμμετέχει στη μεταφορά του προωθητικού υλικού και μεριμνά για τη σωστή τοποθέτηση του στα σημεία πώλησης
 • Συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνονται από την εταιρία, σε τεχνικά θέματα ή θέματα πωλήσεων

Job requirements

Τυπικά προσόντα: 

 • Η κατοχή επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης Γ΄ κατηγορίας είναι υποχρεωτική
 • Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώσεις πρακτικών merchandising και διαπραγμάτευσης
 • Ικανοποιητική γνώση MS Office
 • Γνώση χειρισμού προγράμματος φορητής τιμολόγησης με χρήση συσκευής τύπου PDA


Πακέτο Αποδοχών

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και της εργασιακής ζωής
 • Ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης
 • Συνεχής εξέλιξη και εκπαίδευση

 Και το πιο σημαντικό είναι η ευκαιρία να απασχοληθείς σε μια εταιρεία, που νοιάζεται για ΕΣΕΝΑ και την ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ σου!