ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ) (ΣΕΡΡΕΣ)

Job description

 • Διασφαλίζει την ορθή λειτουργία και τη συντήρηση της Μονάδας Παραγωγής Βιοαερίου και Συμπαραγωγής
 • Εκτελεί χημικές αναλύσεις της Μονάδας Βιοαερίου
 • Φροντίζει για την παρακολούθηση του αποθέματος των χημικών υλικών της εγκατάστασης
 • Φροντίζει για τη διαρκή βελτίωση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων
 • Διεξάγει ελέγχους στον εξοπλισμό και στις εγκαταστάσεις βάσει διαδικασιών ISO
 • Διασφαλίζει την ευταξία και την καθαριότητα του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων
 • Διασφαλίζει ότι τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα είναι εντός των προδιαγραφών του αποχετευτικού δικτύου της ΔΕΥΑ Σερρών
 • Διασφαλίζει τη μεγιστοποίηση του παραγόμενου μεθανίου
 • Μεριμνά για τη μεγιστοποίηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας
 • Συμμετέχει στη λήψη μέτρων για την πρόληψη της ρύπανσης και της προστασίας του περιβάλλοντος
 • Τηρεί τους κανόνες υγείας & ασφάλειας στην εργασία
 • Τηρεί τους κανόνες πυρασφάλειας και πυροπροστασίας
 • Συνεργάζεται με το προσωπικό της τεχνικής διεύθυνσης

Job requirements

 • Απόφοιτος/η σχολής πρώην ΑΤΕΙ ή ΟΑΕΔ ή επαγγελματικής σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση >= 2 ετών θα θεωρηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
 • Ικανότητα ανάγνωσης και σύνταξης μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών σχεδίων 
 • Γνώσεις βιομηχανικών συστημάτων επεξεργασίας και δικτύων ατμού, ηλεκτρικής ισχύος, πεπιεσμένου αέρα, νερού, λυμάτων θα ληφθεί σοβαρά υπόψη
 • Ικανότητα χειρισμού οργάνων ελέγχου ροής, στάθμης, πίεσης και θερμοκρασίας
 • Γνώσεις χειρισμού αντλιών, βανών και βαλβίδων
 • Πιστοποιημένες γνώσεις για ασφάλεια, πυρασφάλεια και υγιεινή στον χώρο εργασίας
 • Βασικές αρχές μηχανολογίας και βιομηχανικού αυτοματισμού θα αποτελέσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
 • Ευχέρεια χειρισμού προγραμμάτων Office
 • Βασικές αρχές αναγνώρισης επαγγελματικού κινδύνου
 • Καλή γνώση Αγγλικών ή Γερμανικών θα εκτιμηθεί.

Πακέτο Αποδοχών

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
 • Ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και της εργασιακής ζωής
 • Ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης
 • Συνεχής εξέλιξη και εκπαίδευση

Και το πιο σημαντικό είναι η ευκαιρία να απασχοληθείς σε μια εταιρεία, που νοιάζεται για ΕΣΕΝΑ και την ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ σου!