ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Job description

 • Είναι υπεύθυνος/η για την ορθή λειτουργία της συσκευαστικής μηχανής κατά τη διάρκεια παραγωγής
 • Προετοιμάζει και εκτελεί την παραγωγή με βάση το πρόγραμμα παραγωγής
 • Εκτελεί ποιοτικούς ελέγχους σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφες του προϊόντων
 • Κατευθύνει και εποπτεύει τις δραστηριότητες του προσωπικού της γραμμής του/της
 • Ενημερώνει τον/την προϊστάμενό του/της για οποιαδήποτε θέματα που παρατηρεί
 • Φροντίζει για την καλή χρήση του εξοπλισμού παραγωγής που βρίσκεται στην ευθύνη του/της
 • Συμμετέχει στις εκπαιδευτικές λειτουργίες του τομέα παραγωγής καθώς και στο σύστημα ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας
 • Συνεργάζεται για την τήρηση όλων των κανονισμών υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο
 • Συμβάλει στη διατήρηση του χώρο ώστε να είναι καθαρός και οργανωμένος σύμφωνα με τις απαιτήσεις τις επιχείρησης
 • Συνεργάζεται με άλλους ρόλους και τμήματα για τη ομαλή διεκπεραίωση των καθηκόντων του/της

Job requirements

 • Απόφοιτος/η Τεχνικών σχολών - Τεχνολογικών Ιδρυμάτων
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Βασικές γνώσεις Αγγλικών
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, θα εκτιμηθεί
 • Βασικές αρχές τεχνολογίας τροφίμων σε γαλακτοκομικά προϊόντα

Πακέτο Αποδοχών

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
 • Ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και της εργασιακής ζωής
 • Ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης
 • Συνεχής εξέλιξη και εκπαίδευση

Και το πιο σημαντικό είναι η ευκαιρία να απασχοληθείς σε μια εταιρεία, που νοιάζεται για ΕΣΕΝΑ και την ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ σου!