ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΩΤΟΥ (ΕΔΡΑ: ΣΕΡΡΕΣ)

Job description

 • Σε συνεργασία με τον προϊστάμενο παραγωγής έχει την ευθύνη για την καλή λειτουργία της παραγωγής παγωτού κατά τη βάρδια του
 • Αναλαμβάνει την επιβεβαίωση των εντολών παραγωγής και αναλώσεις υλικών στο μηχανογραφικό πρόγραμμα SAP
 • Συμβάλει στην εκπαίδευση & παρακίνηση του προσωπικού
 • Συμμετέχει στην αξιολόγηση και ανάπτυξη των υφισταμένων
 • Συμβάλει στη βελτίωση της απόδοσης των γραμμών παραγωγής
 • Φροντίζει ώστε να υπάρχει πλήρη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές των προϊόντων
 • Προτείνει λύσεις και αναλαμβάνει δράση για τη μείωση του κόστους παραγωγής
 • Φροντίζει για τη τήρηση κανόνων υγιεινής & ασφάλειας στην εργασία καθώς και προστασίας του περιβάλλοντος
 • Φροντίζει για τη τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων
 • Φροντίζει για τη τήρηση των κανόνων ορθής βιομηχανικής πρακτικής (GMP)
 • Προτείνει και εφαρμόζει ιδέες βελτίωσης της παραγωγής παγωτού
 • Φροντίζει για την εκπλήρωση των στόχων και των δεικτών απόδοσης που του έχουν τεθεί
 • Συμπληρώνει τα έντυπα που προβλέπονται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα παραδίδει στον Διευθυντή Παραγωγής Παγωτού

Job requirements

Τυπικά προσόντα:

 • Απόφοιτος ΑΕΙ κατεύθυνσης Γεωπονίας Τεχνολογίας Τροφίμων/Χημικών Μηχανικών/Χημικών/Μηχανολόγων Μηχανικών/Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
 • Επιθυμητή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση κατά προτίμηση στον τομέα τροφίμων και ποτών
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών Γραφείου (ΜS Office)
 • Επιθυμητές γνώσεις προγραμμάτων ERP. Η γνώση SAP αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
 • Αναλυτική σκέψη, ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και δυνατότητα εργασίας σε ομάδα
 • Προγραμματισμός και οργάνωση, μεθοδικότητα, σεβασμός στις διαδικασίες
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες

Πακέτο Αποδοχών

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και της εργασιακής ζωής
 • Ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης
 • Συνεχής εξέλιξη και εκπαίδευση

Και το πιο σημαντικό είναι η ευκαιρία να απασχοληθείς σε μια εταιρεία, που νοιάζεται για ΕΣΕΝΑ και την ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ σου!