ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Job description

 • Επιβλέπει και διασφαλίζει την ορθή και ασφαλή υλοποίηση των διαδικασιών συντήρησης εξοπλισμού και εγκαταστάσεων στους τομείς ευθύνης του, συντονίζοντας εσωτερικά και εξωτερικά συνεργεία.
 • Αιτείται την προμήθεια των ανταλλακτικών και υλικών συντήρησης.
 • Συντονίζεται με τους συνεργάτες του και τη Διοίκηση για την επίτευξη των εταιρικών στόχων συμμετέχοντας σε ομαδικά project και εταιρικές συναντήσεις.
 • Προτείνει βελτιώσεις εξοπλισμού, εγκαταστάσεων και παραγωγικών διαδικασιών της μονάδας του.
 • Είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα και την υγιεινή των υφισταμένων του, του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων.
 • Συντονίζει τους υφιστάμενους με την προσπάθεια της εταιρείας για συνεχή βελτίωση διαδικασιών παραγωγής και συντήρησης.
 • Συντάσσει μηνιαία αναφορά τμήματος προς τον Τεχνικό Δ/ντή.
 • Συντάσσει ετήσια γραπτή αξιολόγηση της απόδοσης των άμεσα υφισταμένων του. 
 • Διασφαλίζει την τήρηση του προτύπου ΕΛΟΤ 1801 ασφάλειας και υγιεινής και την υλοποίηση των υποδείξεων του τεχνικού ασφαλείας, στους τομείς ευθύνης του.
 • Συνεργάζεται άμεσα με την ομάδα πυρασφάλειας για τη συμμόρφωση της ομάδας του και των τομέων ευθύνης του στις υποδείξεις του Αρχηγού Πυρασφάλειας.

Job requirements

Τυπικά Προσόντα 

 • Απόφοιτος σχολής ΑΕΙ Ηλεκτρολόγων ή Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Άριστες γνώσεις χειρισμού MS Office & Autocad κρίνονται απαραίτητες
 • Πιστοποιημένες γνώσεις Αγγλικών είναι προαπαιτούμενες 
 • Επιθυμητή η γνώση Γερμανικών 
 • Κατανόηση και σύνταξη μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού σχεδίου
 • Άριστη γνώση παραγωγικού εξοπλισμού και διαδικασιών συντήρησης είναι must 
 • Άριστη γνώση και σύνταξη διαγραμμάτων ροής προϊόντος και βοηθητικών μέσων
 • Άριστη γνώση βιομηχανικών συστημάτων επεξεργασίας και δικτύων πεπιεσμένου αέρα, νερού, αζώτου
 • Βασικές αρχές βιομηχανικού αυτοματισμού θα εκτιμηθούν 
 • Βασικές γνώσεις ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας
 • Βασικές αρχές τεχνολογίας τροφίμων με εστίαση σε γαλακτοκομικά προϊόντα
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Πακέτο Αποδοχών

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
 • Ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και της εργασιακής ζωής
 • Ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης
 • Δυνατότητα επιδότησης για μετοίκηση σε υποψηφίους που δεν κατάγονται από τον Ν. Σερρών
 • Συνεχής εξέλιξη και εκπαίδευση

Και το πιο σημαντικό είναι η ευκαιρία να απασχοληθείς σε μια εταιρεία, που νοιάζεται για ΕΣΕΝΑ και την ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ σου!