ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)

Job description

 • Συμμετέχει στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη, στην εγκατάσταση στη συντήρηση και στην βελτίωση των Πληροφοριακών Συστημάτων (Hardware – Software)
 • Συμμετέχει στην συλλογή και στην ανάλυση αιτημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών που προέρχονται από τις επιχειρηματικές μονάδες της εταιρείας, προβαίνοντας στις απαραίτητες ενέργειες για την διεκπεραίωση των αιτημάτων αυτών
 • Με βάση τις επιχειρησιακές διαδικασίες και την πολιτική ασφαλείας της εταιρείας, συμμετέχει στον συντονισμό των χρηστών για την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των εφαρμογών του Πληροφοριακού Συστήματος
 • Ενημερώνεται με τις νέες τεχνολογίες και προτείνει νέα συστήματα βελτιώνοντας τις επιχειρησιακές διαδικασίες της εταιρείας
 • Συμμετέχει στον συντονισμό και στην υλοποίηση των έργων που διεξάγονται από το τμήμα Πληροφορικής, διατηρώντας την επαφή με συνεργάτες προμηθευτές υλικού Η/Υ και προϊόντων λογισμικού
 • Εκπαιδεύει και Υποστηρίζει τους τελικούς χρήστες στα Συστήματα Πληροφορικής

Job requirements

Τυπικά Προσόντα:

 • Απόφοιτος AEI ή ΤΕΙ με κατεύθυνση στους υπολογιστές και γενικότερα στα πληροφοριακά συστήματα
 • Επιθυμητή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη Γνώση Αγγλικών
 • Θέληση για συνεχή μάθηση και βελτίωση

Πακέτο Αποδοχών:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
 • Ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και της εργασιακής ζωής
 • Ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης
 • Συνεχής εξέλιξη και εκπαίδευση

Και το πιο σημαντικό είναι η ευκαιρία να απασχοληθείς σε μια εταιρεία, που νοιάζεται για ΕΣΕΝΑ και την ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ σου!