ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΑΓΩΤΟΥ - ΑΤΤΙΚΗ

Job description

 • Βελτιώνει καθημερινά το πλαίσιο συνεργασίας με το υφιστάμενο πελατολόγιο
 • Μεριμνά για τη συνεχή αναζήτηση νέων πελατών, βάσει του πλάνου στόχευσης
 • Συνεργάζεται με τους τοπικούς συνεργάτες - αντιπροσώπους, διασφαλίζοντας μια win win σχέση
 • Χειρίζεται παροχές και εκπτώσεις, βάσει καθορισμένου budget, για τη σύναψη συμφωνιών με τους τελικούς πελάτες
 • Εστιάζει την προσοχή του/ης, στους οδηγούς πωλητές (xvan) των αντιπροσώπων, παρακολουθώντας τα δρομολόγια τους, προτείνοντας βελτιώσεις και τυχόν αλλαγές, με στόχο την κερδοφόρα λειτουργία τους
 • Κάνει προβλέψεις πωλήσεων της περιοχής του/ης σε τακτική βάση ανά προϊόν, κατηγορία πελατών, γεωγραφική περιοχή και συμμετέχει στον καθορισμό των στόχων, λαμβάνοντας υπόψη το εγκεκριμένο budget πωλήσεων και εξόδων
 • Είναι υπεύθυνος για την σωστή προώθηση της εικόνας της εταιρείας προς του συνεργάτες του (πελάτες-συνεργάτες)
 • Περιοχές ευθύνης: Αττική και περιοδικές αυθημερόν επισκέψεις σε επαρχία 

Job requirements

Τυπικά προσόντα: 

 • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οικονομικών, κρίνεται απαραίτητο
 • Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου, κατεύθυνσης Management ή Negotiatios ή Marketing, θα ληφθεί σοβαρά υπόψη
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη θέση στο κλάδο των FMCG
 • Γνώσεις παραδοσιακής τοπικής αγοράς (μικρά σημεία: περίπτερα, mini markets, κτλ.), κρίνονται απαραίτητες
 • Εμπειρία σε πρακτικές διαπραγμάτευσης και χειρισμού παροχών, είναι προαπαιτούμενη 
 • Άριστη γνώση MS Office (γνώση ERP, με εξειδίκευση στο SAP θα εκτιμηθεί)
 • Κάτοχος ερασιτεχνικού διπλώματος οδήγησης

Πακέτο Αποδοχών

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Αυτοκίνητο, κινητό, tablet
 • Ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης
 • Συνεχής εξέλιξη και εκπαίδευση
 • Ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και της εργασιακής ζωής

Και το πιο σημαντικό είναι η ευκαιρία να απασχοληθείς σε μια εταιρεία, που νοιάζεται για ΕΣΕΝΑ και την ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ σου!