ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΣΕΡΡΕΣ

Job description

 • Έχει άριστη γνώση των Πελατών/Περιοχών Ευθύνης του (ετήσιοι στόχοι, άτομα επικοινωνίας, υποδομές, ιστορικό συνεργασίας, ανεξόφλητα υπόλοιπα κλπ) καθώς και του Πλάνου Παραγγελιών/Κανόνων Δρομολόγησης εξυπηρέτησής τους
 • Μεριμνά συνεχώς για το χτίσιμο και διατήρηση αποτελεσματικής συνεργασίας με τα άτομα επικοινωνίας του πελάτη
 • Συνεργάζεται με το Εμπορικό Τμήμα για κάθε νέα συνεργασία/πελάτη ο οποίος ανήκει στην περιοχή ευθύνης του, με στόχο τη συμφωνία των βέλτιστων όρων παράδοσης και εξυπηρέτησης του πελάτη
 • Έχει τη διαχείριση του λογαριασμού των μεταφορέων περιοχών ευθύνης του (έρευνα, αξιολόγηση, συμφωνία κλπ) ενώ μεριμνά συνεχώς για τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουν
 • Έχει την ευθύνη για την έγκαιρη και έγκυρη λήψη των παραγγελιών των περιοχών ευθύνης του/της και παρακολουθεί τις προβλέψεις πωλήσεων και εισηγείται άμεσα διορθωτικές ενέργειες όταν αντιληφθεί αποκλίσεις ζήτησης
 • Ελέγχει την τήρηση των Κανόνων Δρομολόγησης (Πλάνο Παραγγελιών) και δίνει οδηγίες στο Γραφείο Κίνησης όταν αυτοί δεν επαρκούν, διασφαλίζοντας την ισορροπία κόστους/εξυπηρέτησης πελάτη
 • Γνωρίζει άριστα και συμμετέχει ενεργά στις διαδικασίες ιχνηλασιμότητας ή και ανάκλησης όποτε αυτές χρειαστούν
 • Ελέγχει και συντηρεί τη σωστή λειτουργία της web πλατφόρμας παραγγελιών (B2B), καθώς και την επέκταση της χρήσης της από το σύνολο των πελατών
 • Στον τομέα του παγωτού, μεριμνά σε συνεργασία με το Γραφείο Κίνησης για την ορθή εκτέλεση παραγγελιών Καταψυκτών/ PoP /Ανταλλακτικών με βάση το Budget, καθώς και την παρακολούθηση του στόλου καταψυκτών
 • Εξάγει και κοινοποιεί Αναφορές: α) Εξυπηρέτησης Παραγγελιών, β) Πληρότητας Δρομολογίων, γ) Μεταφορικού Κόστους κ.α.

Job requirements

Τυπικά προσόντα:

 • Επιθυμητή εμπειρία σε θέση Customer Service ή/και Logistics
 • Απόφοιτος Ανώτατης Εκπαίδευσης με κατεύθυνση Logistics, Industrial Management, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά (MSc επιθυμητό, όχι απαραίτητο)
 • Άριστη γνώση MS Office (Excel, Word, Outlook, Powerpoint κλπ.)
 • Άριστη Γνώση Αγγλικών σε προφορικό και γραπτό λόγο (proficiency επιθυμητό)
 • Επιθυμητή εμπειρία στο SAP (κυρίως SD, MM, PP)
 • Δεξιότητες και γνώση στην ανάλυση και αξιοποίηση στατιστικών δεδομένων


Πακέτο Αποδοχών

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και της εργασιακής ζωής
 • Ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης
 • Συνεχής εξέλιξη και εκπαίδευση

Και το πιο σημαντικό είναι η ευκαιρία να απασχοληθείς σε μια εταιρεία, που νοιάζεται για ΕΣΕΝΑ και την ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ σου!