ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΗΣ

Job description

 • Εκτελεί την κατασταλτική και την προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού βάσει προγράμματος συντήρησης.
 • Υποβάλει προτάσεις βελτίωσης της λειτουργίας και του εξοπλισμού του τμήματός του.
 • Υποστηρίζει και συμβουλεύει τους χειριστές του Control Room (παστεριωτές), σε θέματα χειρισμού του εξοπλισμού.
 • Μεριμνά για την αυστηρή τήρηση των κανόνων πυρασφάλειας και πυροπροστασίας.
 • Επιδιώκει τη διαρκή εκπαίδευση σε θέματα συντήρησης και χειρισμού του εξοπλισμού.
 • Ενημερώνει τον προϊστάμενό του για οποιαδήποτε θέματα που παρατηρεί.
 • Φροντίζει για την καλή χρήση του εξοπλισμού παραγωγής που βρίσκεται στην ευθύνη του/ης.
 • Εφαρμόζει πιστά τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.
 • Συμμετέχει στις εκπαιδευτικές διαδικασίες καθώς και στο σύστημα ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας.

Job requirements

Τυπικά Προσόντα 

 • Απόφοιτος σχολής ΑΤΕΙ Ηλεκτρολόγων ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών 
 • Ικανότητα ανάγνωσης και σύνταξης ηλεκτρολογικού σχεδίου είναι απαραίτητη
 • Πολύ καλές γνώσεις ηλεκτρολογίας ή μηχανολογίας  
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ  
 • Εμπειρία  > 2 ετών σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
 • Γνώσεις εφαρμογής βιομηχανικών αυτοματισμών και δικτύων πεπιεσμένου αέρα κρίνονται απαραίτητες
 • Καλή γνώση Αγγλικών ή Γερμανικών θα εκτιμηθεί
 • Ειδικές γνώσεις σε αντλίες, βάνες και βαλβίδες
 • Ειδικές γνώσεις οργάνων ελέγχου ροής, στάθμης, πίεσης, θερμοκρασίας
 • Καλή γνώση βασικών αρχών και διαδικασιών συντήρησης εξοπλισμού
 • Άριστη γνώση μηχανολογικού ή / και ηλεκτρολογικού σχεδίου
 • Άριστη γνώση διαγραμμάτων ροής προϊόντος και βοηθητικών μέσων
 • Βασική γνώση χειρισμού εξοπλισμού παραγωγής
 • Βασικές γνώσεις βιομηχανικών συστημάτων επεξεργασίας και δικτύων ατμού, ηλεκτρικής ισχύος, πεπιεσμένου αέρα, νερού, αζώτου
 • Ειδικές γνώσεις αυτοματισμού και αντίστοιχων εξαρτημάτων
 • Αρχές ασφάλειας, πυρασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας
 • Βασικές αρχές τεχνολογίας τροφίμων

Πακέτο Αποδοχών

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
 • Ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και της εργασιακής ζωής
 • Ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης
 • Δυνατότητα επιδότησης για μετοίκηση σε υποψηφίους που δεν κατάγονται από τον Ν. Σερρών
 • Συνεχής εξέλιξη και εκπαίδευση

Και το πιο σημαντικό είναι η ευκαιρία να απασχοληθείς σε μια εταιρεία, που νοιάζεται για ΕΣΕΝΑ και την ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ σου!