HR SPECIALIST

Job description

Αναθεωρεί και συνεχώς βελτιώνει τη διαδικασία της προσέλκυσης και της επιλογής προσωπικού, με στόχο την ταχύτερη και την ποιοτικότερη κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας, καθώς και τη σύναψη win win συνεργασιών, μεταξύ της Κρι Κρι και των νέων συνεργατών!

 

 Αρμοδιότητες: 

 • Ανανεώνει όλες τις υπάρχουσες περιγραφές θέσεων εργασίας, συντάσσοντας παράλληλα νέες σε συνεργασία με τους προϊσταμένους τμημάτων, προκειμένου να αντιστοιχούν με τις τις ανάγκες της εταιρείας.
 • Συνεργάζεται με τα υπόλοιπα στελέχη της Δ/νσης HR, για τη βελτίωση όλων των πρακτικών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, με έμφαση στις παροχές, με σκοπό τη δημιουργία ενός ελκυστικού εργασιακού περιβάλλοντος.
 • Διαχειρίζεται και διατηρεί ενημερωμένο και ενδιαφέρον το career site της εταιρείας & το Linkedin.
 • Διαχειρίζεται την εταιρική βάση καταχώρησης των αγγελιών, διασφαλίζοντας την έγκαιρη και έγκυρη δημοσίευση τους.
 • Συμμετέχει σε όλες τις ημέρες καριέρας, συγκεντρώνοντας βιογραφικά, παρακολουθώντας τις τάσεις και τις εξελίξεις της αγοράς και ενισχύοντας το εταιρικό προφίλ.
 • Διευρύνει τη συνεργασία με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας, προβάλλοντας το brand employer, με στόχο την ενδυνάμωση του θεσμού της πρακτικής άσκησης, και τη δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών σε φοιτητές – δυνητικούς υποψηφίους.
 • Συντάσσει εγχειρίδια και οδηγούς διεξαγωγής συνεντεύξεων και λοιπών πρακτικών αξιολόγησης υποψηφίων.
 • Εκπαιδεύει όλους τους προϊσταμένους – συνεντευξιαστές της εταιρείας, για την ασφαλή διενέργεια των συνεντεύξεων και προσέγγισης / διαχείρισης υποψηφίων, σύμφωνα με τα πρότυπα του GDPR.
 • Βρίσκεται σε διαρκή αναζήτηση νέων μέσων – καναλιών ευρέσεως υποψηφίων, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα για την εταιρεία και προσφέροντας παράλληλα customized υποψηφιότητες στους προϊσταμένους.
 • Συνεργάζεται με τον συνάδελφο – υπεύθυνο εκπαίδευσης του προσωπικού, για τον καταρτισμό ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εκπαίδευσης νεοπροσλαμβανόμενων, διασφαλίζοντας την ομαλή ενσωμάτωση τους
 • Αξιολογεί τους υποψηφίους και αποστέλλει το short list με το αντίστοιχο feedback στους προϊσταμένους.
 • Διενεργεί exit interviews και ενημερώνει τους άμεσα εμπλεκόμενους για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων.
 • Συμμετέχει στη διαχείριση του ΕΡΓΑΝΗ στην peak περίοδο. 

Job requirements

 • Απόφοιτος/η Σχολής Μanagement ή Οικονομικών ή Business, επιπέδου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου, κατεύθυνσης HR, θα θεωρηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών σε οργανωμένο εργασιακό περιβάλλον, εκτελώντας αντίστοιχες αρμοδιότητες
 • Γνώσεις της Εργατικής Νομοθεσίας 
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Άριστη  γνώση  χειρισμού MS Office, με εξειδίκευση στο Excel 
 • Στρατηγική και δημιουργική σκέψη, καθώς και ικανότητα άριστης επικοινωνίας, αναπτύσσοντας πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας
 • Δυνατότητα εργασίας κάτω από συνθήκες πίεσης και παράλληλα διαχείριση πολλών και διαφορετικών projects
 • Οργανωτικότητα, προδραστικότητα, εχεμύθεια και εμπιστοσύνη, κρίνονται προαπαιτούμενα
 • Επιμονή στη λεπτομέρεια
 • Δυναμική και φιλόδοξη προσωπικότητα, με θετική διάθεση
 • Κάτοχος ερασιτεχνικού διπλώματος οδήγησης 

Πακέτο Αποδοχών

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
 • Ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και της εργασιακής ζωής
 • Ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης
 • Δυνατότητα επιδότησης για μετοίκηση σε υποψηφίους που δεν κατάγονται από τον Ν. Σερρών
 • Συνεχής εξέλιξη και εκπαίδευση


Και το πιο σημαντικό είναι η ευκαιρία να απασχοληθείς σε μια εταιρεία, που νοιάζεται για ΕΣΕΝΑ και την ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ σου!