ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΣΕΡΡΕΣ

Job description

 • Υπεύθυνος για την παραλαβή, αποθήκευση, απογραφή, χορήγηση ανταλλακτικών
 • Έλεγχος ορθής ανάλωσης ανταλλακτικών στο σύστημα μηχανογράφησης συντήρησης (AIMMS)
 • Εκτέλεση αγορών ανταλλακτικών και αναλωσίμων από την τοπική αγορά
 • Μέριμνα για την καθαριότητα, ευταξία της αποθήκης ανταλλακτικών και την τήρηση των προτύπων ασφάλειας και υγιεινής
 • Φροντίζει για την παραλαβή, έλεγχο, παράδοση των παραστατικών αγορών
 • Παρακολουθεί το απόθεμα ανταλλακτικών/υλικών
 • Καταχώρηση κινήσεων και δημιουργία νέων κωδικών ανταλλακτικών στα συστήματα μηχανογράφησης (SAP, AIMMS)
 • Μέριμνα για τον συντονισμό εργασιών (προληπτικά service, έκτακτες βλάβες, κτέο, άδειες λειτουργίας κλπ), που αφορούν τα κλαρκ και τα φορτηγά οχήματα της εταιρείας

Job requirements

Τυπικά προσόντα:

 • Απόφοιτος πρώην ΤΕΙ ή ΑΕΙ με προτίμηση κατεύθυνση Μηχανολογίας
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση για τουλάχιστον 2 έτη κατά προτίμηση στον τομέα των καταναλωτικών προιόντων
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και MS Office (Excel, Word, Outlook κλπ.)
 • Καλή γνώση Αγγλικών σε προφορικό και γραπτό λόγο
 • Γνώση βασικών αρχών διαχείρισης αποθηκών
 • Επιθυμητή γνώση χειρισμού περονοφόρων οχημάτων

Πακέτο Αποδοχών

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και της εργασιακής ζωής
 • Ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης
 • Συνεχής εξέλιξη και εκπαίδευση

Και το πιο σημαντικό είναι η ευκαιρία να απασχοληθείς σε μια εταιρεία, που νοιάζεται για ΕΣΕΝΑ και την ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ σου!