ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ)

Job description

 • Είναι υπεύθυνος/η για τη διαχείριση ισοζυγίου λογαριασμών για την εξεύρεση οφειλών ή άλλων ανακολουθιών
 • Συλλέγει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον υπολογισμό των εισπρακτέων λογαριασμών (ποσά εντολών, εκπτώσεων κτλ.)
 • Ελέγχει την εισαγωγή δεδομένων στο λογιστικό σύστημα για την εξασφάλιση της ακρίβειας του τελικού λογαριασμού
 • Συνεργάζεται με τον υπεύθυνο τιμολόγησης στην έκδοση τιμολογίων και λογαριασμών και αποστολή στους πελάτες μέσω διαφόρων καναλιών (ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κτλ.)
 • Εκδίδει αντίγραφα λογαριασμών πελατών περιοδικά ή όποτε είναι απαραίτητο
 • Επικοινωνεί με τους πελάτες για την είσπραξη πληρωμών με διάφορους τρόπους (μετρητά, πληρωμές μέσω διαδικτύου κτλ.) και εκτελεί ελέγχους αξιοπιστίας
 • Είναι υπεύθυνος/η για την ενημέρωση λογιστικών εγγραφών με νέες πληρωμές, υπόλοιπα, στοιχεία πελατών κτλ. Κάνει ακριβείς καταγραφές και χειρίζεται με μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια λογαριασμούς και έγγραφα
 • Διαχειρίζεται ερωτήσεις πελατών σχετικά με λογαριασμούς, ακολουθώντας τους κανόνες και πολιτικές της επιχείρησης
 • Ελέγχει τις εισπράξεις από το δίκτυο διανομής και πραγματοποιεί την επικοινωνία για τυχών διαφορές
 • Βοηθά του χρήστες φορητής τιμολόγησης και διαχείρισης πελατών με την εξοικείωσή τους στις αντίστοιχες εφαρμογές και την επίλυση τυχών προβλημάτων
 • Καταχωρεί και ελέγχει τις κινήσεις του Ταμείου (εξοδολόγια εισπράξεις)
 • Πραγματοποιεί τις πληρωμές εγκεκριμένων εξόδων (εξοδολόγια) και ελέγχει τυχών λάθη
 • Καταχωρεί τις κινήσεις παράδοσης για λογαριασμό της εταιρείας που εκτελούν οι συνεργάτες (τριγωνική πώληση) και εκδίδει τα ανάλογα παραστατικά
 • Καταχωρεί και τροποποιεί στο Λογιστικό Σύστημα Νέους πελάτες καθώς και τις οικονομικές συμφωνίες τους
 • Πραγματοποιεί την φυσική και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των λογιστικών παραστατικών
 • Φροντίζει για την ηλεκτρονική διαβίβαση των παραστατικών στους Συνεργάτες μας
 • Συνεργάζεται με το τμήμα μηχανογράφησης για την ομαλή λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων

Job requirements

Τυπικά προσόντα: 

 • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ), σχολής  Λογιστικής ή Οικονομικών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε ανάλογη θέση κρίνεται απαραίτητο
 • Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου θα θεωρηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και MS Office (γνώση ERP, η εξειδίκευση στο SAP θα εκτιμηθεί)

Πακέτο Αποδοχών

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Συμμετοχή της εταιρείας στο κόστος μετακίνησης 
 • Ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και της εργασιακής ζωής
 • Ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης
 • Συνεχής εξέλιξη και εκπαίδευση

 Και το πιο σημαντικό είναι η ευκαιρία να απασχοληθείς σε μια εταιρεία, που νοιάζεται για ΕΣΕΝΑ και την ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ σου!